• RobotLine Kft.
  • +36 20 293 0532A kedvezményezett neve: Robotline Kft.

A képzések elnevezése és célja;


- Tudásalapú gondolkodás - hatékony vezetés: cél a tudásalapú gondolkodás és a hatékony
munkavégzés eszközei nek, módszertanának é s fejlesztési lehetőségeinek megismerése.

A szerződött támogatás összege: 4.672.480 Ft

A képzések részletes bemutatása:

- Tudásalapú gondolkodás - hatékony vezetés: vezetői szerepek beazonosítása a tervezés és a végrehajtás folyamatában .
Vezetői szerepek a folyamatmenedzsmentben.
Kognitív gondolkodás a vezetői gyakorlatban.
Kognitív - tudás vezérelt célok rendszere: folyamatok és képességek fejlesztése; stabil, szabályozott folyamatok és a fejleszthető szervezetek szerepe;
sztenderdizálás minden értékteremtő folyamatban.
A vezetői motiváció hatása a közösségre, saját csapatomra, munkatársi körömre.
A vezetői példamutatás szerepe a MIR fejlesztésében .

A képzések tervezett befejezési dátuma: 2022.12.06